Kontaktservice

Kontaktservice är en ideell förening som erbjuder besöksverksamhet, följeslagare och kontaktsamtal för äldre och funktionsnedsatta människor

Arkiv: Evenemang

Promenadgrupp – Nickkällan

Promenadgrupp med Karlskogahem

Sittgympa – Nickkällan

Sittgympa med Britt Strinnholm

OBS: BEGRÄNSAT ANTAL PLATSER!

Vid frågor eller anmälan kontakta aktivitetssamordnare 0586-621 34 eller Kontaktservice 0586- 617 44

Musiklyssning – Nickkällan

Musiklyssning

OBS: BEGRÄNSAT ANTAL PLATSER!

Vid frågor eller anmälan kontakta aktivitetssamordnare 0586-621 34 eller Kontaktservice 0586- 617 44

Digital filmafton med Bofors Luftvärnsförening – Online

Bo Winqvist kommer genomföra en extra filmafton med de spännande historiska filmerna från Bofors. Efter 10 filmår blir det några ”favoriter i repris” samt nya nedslag i Bofors och Karlskogas historia.

För att kunna delta i mötet digitalt måste du ha tillgång till dator eller surfplatta och epost installerad, så du kan anmäla dig för deltagande. Du kommer efter din anmälan om deltagande att få ett mail med länk för att kunna ansluta till mötet. Börja koppla upp dig redan kl.17:45, särskilt om du inte använt Teams förut.

Anmäl dig senast tisdagen den 18 januari, via mail till:
bjornedstrom01@gmail.com

OBS! Vid mindre än 20st deltagare flyttas mötet till ett senare tillfälle.