Kontaktservice

Kontaktservice är en ideell förening som erbjuder besöksverksamhet, följeslagare och kontaktsamtal för äldre och funktionsnedsatta människor

Arkiv: Evenemang

Promenadgrupp med PRO – Bergmästaren

Promenadgrupp med PRO

Digitalt stöd – Nickkällan

Digitalt stöd

OBS: BEGRÄNSAT ANTAL PLATSER!

Vid frågor eller anmälan kontakta aktivitetssamordnare 0586-621 34 eller Kontaktservice 0586- 617 44

Shuffleboard – Nickkällan

Shuffleboard

OBS: BEGRÄNSAT ANTAL PLATSER!

Vid frågor eller anmälan kontakta aktivitetssamordnare 0586-621 34 eller Kontaktservice 0586- 617 44

Boule – Nickkällan

Boule

OBS: BEGRÄNSAT ANTAL PLATSER!

Vid frågor eller anmälan kontakta aktivitetssamordnare 0586-621 34 eller Kontaktservice 0586- 617 44

Inställt tills vidare – Sångstund med Rävåskyrkan – Nickkällan

Sångstund med Rävåskyrkan

OBS: INSTÄLLT TILLS VIDARE: Vi återkommer med besked om när vi kan återuppta aktiviteten.

Bingo med Kontaktservice – Solbringen

Bingo med Kontaktservice

Seniorkaraoke – Nickkällan

Seniorkaraoke

OBS: BEGRÄNSAT ANTAL PLATSER!

Vid frågor eller anmälan kontakta aktivitetssamordnare 0586-621 34 eller Kontaktservice 0586- 617 44