Kontaktservice

Kontaktservice är en ideell förening som erbjuder besöksverksamhet, följeslagare och kontaktsamtal för äldre och funktionsnedsatta människor

Arkiv: Evenemang

Inställt tills vidare – Sittgympa – Bergmästaren

Sittgympa med Kontaktservice

OBS: INSTÄLLT TILLS VIDARE: Vi återkommer med besked om när vi kan återuppta aktiviteten.

Inställt tills vidare – Seniordans – Bergmästaren

Seniordans med Roger Pedersen från ABF

OBS: INSTÄLLT TILLS VIDARE: Vi återkommer med besked om när vi kan återuppta aktiviteten.

Sittgympa med Britt Strinnholm – Solbringen

Sittgympa med Britt Strinnholm

OBS: BEGRÄNSAT ANTAL PLATSER!

Vid frågor eller anmälan kontakta aktivitetssamordnare 0586-621 34 eller Kontaktservice 0586- 617 44