Kulturrundan Hösten 2019

Olika underhållare uppträder på Nickkällan, Solbringen, Bergmästaren och Söderkyrkan.

Bergmästaren: Glada ringen

Nickkällan: Tore käll

Solbringen: Titti Hansson

Söderkyrkan: Ronny Israelsson

För mer detaljer: Kontakta Kontaktservice 0586-617 44 och/eller Liliana Cortes 0586-621 34.

Varmt välkomna!