Den 5 december är proklamerad av FN son den Internationella frivilligdagen.

Dagen instiftades den 17 december 1985 av FN:s Generalförsamling och har sedan dess firats den 5 december varje år utöver hela vår värld.

Kontaktservice frivilliga gör en ovärderlig insats på mötesplatser, vid hembesök, kontaktsamtal och ledsagningar för äldre och personer med funktionsnedsättning som är bosatta i Karlskoga. Kontaktservice firar dagen på föreningsbyrån (Möckelnföreningarnas lokal i centrum), vid biblioteket, kyrkbacken 9 . Det bjuds på kaffe och tårta och informeras om verksamheten samt det fantastiska arbete som volontärerna och medarbetare utför.

Varmt välkomna!