Stick- och handarbetsträff

OBS: INSTÄLLT TILLS VIDARE: Vi återkommer med besked om när vi kan återuppta aktiviteten.