Magnus Ahlberg  Kilstaverkens historia.

Hur Bofors expanderade sin  ståltillverkning på Kilsta under rekordåren på 1900-talets mitt