Det blev ett fint inslag i SVT, med mycket positiv återkoppling från deltagarna, underbart!

Se nyheten genom att klicka på länken nedan:

Digital träffpunkt i Karlskoga bryter ensamheten | SVT Nyheter