Förvaring av veteranfordon

MHRFs guide for forvaring av historiska fordon