40-årsjubileum

  • Datum/Tid:

    03 september 2022 11:00

Vi firar på Åkerby Herrgård utanför Nora med gemensam avfärd från Korpkullen kl 11.00. Kostnad 200 kronor per person som SKA betalas till postgiro 1032894-6 senast 29 augusti. Anmälan till Per senast 26 augusti på tel 072-7365094 eller per.liliegren.kga@gmail.com.