ÅRSMÖTE!

  • Datum/Tid:

    13 februari 2020 18:00

Årsmöte på Boda borg, konferensdelen. Anmälan till Jan-Eric Johansson, helst på janeric.j@hotmail.com eller 070-6681463. OBS! Obligatorisk anmälan!