Hallsbergs modelljärnvägsförening

  • Datum/Tid:

    13 april 2019 09:30

Besök på Hallsbergs modelljärnvägsförening och Bergööska huset med utställning. Samling vid Korpkullen 09.30 för gemensam färd. Anmälan  janeric.j@hotmail.com eller 070-6681463 senast 9/4.