Mopperallyt

  • Datum/Tid:

    07 augusti 2021 10:00

Mopperallyt startar från Bofors station. Anmälan till P-O Kock senast 1 augusti på tel 070-2522010 eller email peo.kock@telia.com