Mopperallyt

  • Datum/Tid:

    01 augusti 2020 10:00

Mopperally med start från Bofors station. Mer info kommer i Klubbladet. Anmälan till P-O Kock på tel 0586-50778 eller peo.kock@telia.com.