Bengt Bjurström visar bilder

  • Datum/Tid:

    05 mars 2020 18:00

Bengt Bjurström visar bilder och berättar från Römö motorfestival. Samlingslokalen, Möckelnföreningarnas hus i Kilsta. Anmälan till Per 072-7365094 eller per.liliegren@tele2.se senast 2 mars.