Onsdagsträffar på Korpkullen

Onsdagen den 15 september är det dags för årets sista onsdagstur som går till Granbergsdal och hyttan. Men redan en vecka senare, den 22 september, är det dags för en nyhet för hösten, onsdagsträffar i klubblokalen. Eftersom covidrestriktionerna legat kvar så länge har styrelsen inte ännu vågat slå fast något aktivitetsprogram för hösten. I stället kommer det varannan onsdag under hösten att vara öppet hus, från klockan 18.00, med  fika till självkostnadspris, i klubblokalen. Förhoppningen är att många ska ta tillfället i akt att träffa likasinnade  några timmar på onsdagskvällarna. Så vik varannan onsdag med start den 22 september för samvaro i klubblokalen!  Klockan 18.00 alltså!!!