Onsdagsträffar på Korpkullen

Onsdagen den 15 september är det dags för årets sista onsdagstur som går till Granbergsdal och hyttan. Men redan en vecka senare, den 22 september, är det dags för en nyhet för hösten, onsdagsträffar i klubblokalen. Eftersom covidrestriktionerna legat kvar så länge har styrelsen inte ännu vågat slå fast något aktivitetsprogram för hösten. I stället…
Läs mer!