Ingen vårmönstring!

Coronapandemin vill inte riktigt släppa taget och därför har styrelsen beslutat att ställa in Vårmönstringen vid Korpkulllen lördag 8 maj!!!