Ingen julfest

Av förklarliga skäl kommer den traditionella julfesten att ställas in i år!