Vårresan uppskjuten till september!!!

På grund av Coronavisuset har styrelsen beslutat att den planerade vårresan till Sunne, Kil och Arvika den 18 april skjuts upp till i höst. Tills vidare gäller datumet den 19 september!