Annons

KMW, Karlskoga Motorweteraner

För gårdagens fordon på morgondagens vägar

Arkiv: Senaste

Annonser

Klart med Korpkullen

Man kan väl säga att klubbens framtid i den nya klubblokalen i Korpkullen länge var något oviss… Kontraktet sades upp av kommunen och sedan hände i stort sett inget och ansvariga förvaltningar verkade inte riktigt ha förstått att det fanns ett antal hyresgäster på Bofors stationsområde som inte hade en aning om hur framtiden skulle…
Läs mer!

Årsmöte 2020

Årsmöte på Boda borg Sekreteraren Eva-Britt Persson och Alberto Morello hade avsagt sig omval inför Karlskoga Motorweteraners årsmöte på Bodaborg den 13 februari. I deras ställe valdes Elisabeth Lindfors och Tomas Nyberg. Per Liliegren valdes att leda årsmötet med Eva-Britt Persson som sekreterare och förhandlingarna avlöpte smidigt enligt dagordningen. Kassarapporten godkändes liksom budgetförslaget och revisorernas…
Läs mer!

Annons

© Copyright 2022 - Möckelnföreningarna & KMW, Karlskoga Motorweteraner