Dags för medlemsavgift!!!

Utan betald medlemsavgift gäller inte försäkringen!!!!!

I dagarna får våra medlemmar ett brev med kallelse till årsmötet på Boda borg torsdag den 13 februari. I kuvertet ligger också ett inbetalningskort för medlemsavgiften. Att så är fallet är också stämplat på framsidan av kuvertet, så det finns alltså ingen anledning att missa inbetalningen! Och skulle man ändå göra det, så gäller inte längre den eventuella försäkring man har genom klubben!!!

På inbetalningskortet finns också ett medlemsnummer. ANVÄND DET OCH INGET ANNAT om ni betalar direkt på nätet! Utan korrekt medlemsnummer har kassören ingen möjlighet att identifiera inbetalaren och försäkringen blir alltså ogiltig!