Annons

KMW, Karlskoga Motorweteraner

För gårdagens fordon på morgondagens vägar

Arkiv: Senaste

Annonser

Ändring i Vårprogrammet!

På kallelsen till årsmötet den 13 februari finns också en lista över vårens aktiviteter. Ni hittar aktiviteterna också på kalendern här på hemsidan. Att lägga märke till är då att besöket på Moelven i Valåsen, sedan aktivitetsplanen gått i tryck, är framflyttat  två veckor från den 2 april till den 16 april! Observera att förhandsanmälan…
Läs mer!

Dags för medlemsavgift!!!

Utan betald medlemsavgift gäller inte försäkringen!!!!! I dagarna får våra medlemmar ett brev med kallelse till årsmötet på Boda borg torsdag den 13 februari. I kuvertet ligger också ett inbetalningskort för medlemsavgiften. Att så är fallet är också stämplat på framsidan av kuvertet, så det finns alltså ingen anledning att missa inbetalningen! Och skulle man…
Läs mer!

Studiebesök hos Fragus Motorsport 23/1

Torsdag den 23 januari kl 17.00 gör vi ett besök hos Fragus Motorsport på Hangarvägen i Karlskoga. Läs mer om Fragus Motorsport på deras Facebooksida www.facebook.com/fragusbrmotorsport  Anmälan till mig senast 20 januari helst via mail på johan@granquistpromotion.se, annars går det bra med SMS eller på telefon 070-6461463. Mer info om vårens kommande aktiviter kommer snart i…
Läs mer!

Annons

© Copyright 2020 - Möckelnföreningarna & KMW, Karlskoga Motorweteraner