Studiebesök hos Lasertech LSH AB

Tisdag 19 november gjorde medlemmar i Karlskoga Motorveteraner ett studiebesök hos Lasertech  LSH AB på Bofors gamla industriområde. Företaget sysslar dels med lasersvetsning, dels med 3 D-Printing, en metod som möjliggör uppbyggnad av komplicerade strukturer som inte kan göras genom andra metoder. Det är en dyr metod, men det kan uppvägas av bland annat fördelarna av  kortare ledtider. Och det var just 3 D-printingen som KMW-besökarna ägnade sig åt.

”Går det att svarva eller fräsa så ska man göra det” sa Torbjörn Holmstedt, som visade runt i de tämligen nyinredda lokalerna. ”Går inte det så är 3 D-printing en bra lösning!” Han berättade också att man i  fjol investerat 24 miljoner för att få till den nya ytan för printingen.