Uppskjutet studiebesök!!!!

Studiebesöket hos Lasertech nu på torsdag den 7 november är uppskjutet på grund av att företagsledningen är i Karlstad för att motta ett pris. I stället får vi komma tisdag 19 november kl 15.00.