Kulturkalaset

Lördag 25 maj deltog Karlskoga Motorweteraner i Kulturkalaset vid Bofors station, ett evenemang för föreningar anslutna till Möckelnföreningarna. KMW är sedan några år med i denna paraplyorganisation och nu passade det utmärkt att delta i och med flytten av klubblokalen till Korpkullen vid stationen. Evenemanget invigdes av Möckelnföreningarnas ordförande PerArne Swanolf.

Ett antal KMW-medlemmar hade hörsammat kallelsen och ställde upp med sina gammelfordon. Mest bilar, men även en moped… Förutom KMW deltog fler föreningar, både med och utan anknytning till stationsområdet, bland annat Lyset, Karlskoga trädgårdsförening och veteranjärnvägsföreningen.