Årsmöte 2018 på Boda borg

Karlskoga Motorweteraner har avhållit årsmöte 2018.  I år hade mötet flyttats från Karlskoga folkhögskola till Boda borg där också den sedvanliga pyttipannan avnjöts efter förhandlingarna. Att leda mötet valdes sittande ordförande Per Liliegren och Eva-Britt Persson valdes till mötessekreterare. Efter ett förslag från styrelsen beslutades om att en familjeavgift ska införas till nästa år. En…
Läs mer!