Övningskytte på löpande älg - 80 meter

Vi har möjligthet att övningskjuta på löpande älg med 2 varianter

Klassisk serie

1 serie stillastånde älgfigur + 2 serier löpande älg

Jägarserie

3 Serier
1 skott stillandestående älg som startar på skottet, 1 skott löpande från vänster först och sen från höger,

Akustiskt markeringssystem älgbanan

Elektronisk markering vid skytte har existerat i många år men det har inte funnits markeringssystem anpassade för svenska älgbanor förrän på senare tid. Ett sådant system (SIUS/ASCOR) är installerat på Skjutbanan i Karåsen.
En fördel med just SIUS/ASCOR är att systemet hanterar dubbel älg , dvs man har fullstor älg åt båda hållen
Kortfattat bygger markeringssystemet på tryckvågen från kulan, och sensorer i måltavlans nedre del. En mikroprocessor beräknar kulans träffläge med hjälp av tids-differensen. Systemet registrerar också bommar. Precisionen på mätutrustningen uppfyller ISSF krav för världsrekord och olympiska rekord. Systemet är godkänt av Jägareförbunden för märkesskytte och tävlingar på älg. 

Tillåtna skjuttider

På älgbanan är det tillåtet att skjuta alla dagar i veckan mellan kl 09:00 - 21:00 t.ex. för inskjutning vapen etc.
Naturligtvis med undantag av de tider som bokats i kalendern för planerade aktiviteter, tex övningsskytte, jägarexamen och eventuella bokningar/uthyrning av banan.
Kontrollera alltid aktuella bokningar i kalendern.