Karlskoga Jaktskytteklubb

En lokalavdelning i Jägarnas Riksförbund

Arbetet på älgbanan fortgår

Mycket arbete har utförts under maj och juni och vi kommer framåt, men finns en del kvar till besiktningen den 30/7

Senaste aktiviteter har varit röjning av väg och nu så påbörjades transporten av sand till bakre skjutvallen.
Ca 15 fulla last tippade uppe på vallen, en bra mängd som nu ska spridas ut. (med grävmaskin).

Det finns också lite mindre projekt som ska göras och all hjälp är välkommen.
Det kan vara allt från, lite mindre byggnation, gräsklippning, rensning av främre vallen etc.
Om det ska finnas en skjutbana även i framtiden så måste fler tänka på att det är bara oss själva som det beror på.
Alla behöver hjälpa till och kan säkert göra något, det är ju ingen som har ”mer” tid än andra så hör gärna av er om ni kan offra nån timme.

Några bilder från gårdagen:

Representant till älgförvaltningsgrupp

Uppdatering

Vi har fått en ny representant för Jägarnas riksförbund i Älgförvaltningsgruppen för Område ”Örebro Läns västra”
Bengt Rönnqvist ingår nu förvaltningsgruppen i ett förordnade från länstyrelsen som normalt löper på 3 år.

Älgförvaltningsområdet jobbar framför allt med samråd, samordning och rådgivning, bland annat mot älgskötselområden och licensområden inom älgförvaltningsområdet, samt mot länsstyrelsen. Det är också älgförvaltningsområdet som tar fram en förvaltningsplan för hela förvaltningsområdet (som fastställs av länsstyrelsen), ansvarar för och analyserar inventeringar, gör uppföljningar samt föreslår arealgränser för licensområden.

Premiär på Lerduvebana

I måndags (den 27/5) var det premiärskytte på lerduvebanan (skeet) och det var full aktivitet från start och ca 8 skyttar som gjorde sitt bästa, många bommar kunde dock noteras men en glad stämning och riktigt trevlig skyttekväll.

Lerduvebanan besiktigad och godkänd

Lerduvebanan
Idag den 23/5 så hade vi Polisen på besök för besiktning av lerduvebanan, detta skulle ha varit gjort redan förra året och har föranlett det skjutförbud vi haft på banan och tidigare skrivit om.
Efter dagens besiktning som gick väldigt bra har vi nu banan godkänd utan någon anmärkning.
Godkännandet gäller 5 år framåt innan det är dax för nästa besiktning.

Detta innebär att övningsskjutning startar på måndag enligt skjutprogram, vi kommer också att lägga till några extra skjuttillfällen innan hösten. För de som väntar på att få avlägga praktiska prov ”hagelprov” för Jägarexamen och har anmält sig kommer vi de närmaste dagarna planera in tillfällen och lämna besked.

Älgbanan
För älgbanan som ej besiktigades idag, fick vi ändå en liten genomgång av vad som förväntas, här har vi fortsatt arbete att utföra och fortsatt skjutförbud gäller tillsvidare.

Arbete inför besiktning pågår

Vi kämpar på med att färdigställa banorna för besiktning av Polismyndigheten.
Det som har högsta prio just nu är att färdigställa skyltningen av riskområde, här behöver vi hjälp då det är tidsödande och svårt att vara få när man ska ut med stolpar, kan du hjälpa till den närmsta veckan så vore det jättebra.
Det kommer pågå arbete lite sporadiskt under veckan men fredagen den 17 Maj kl 15:00 gör vi ett samlat grepp för att försöka färdig ställa skyltningen av lerduvebanan

Tillfälligt skjutförbud på banor

På grund av en kommunikationsmiss mellan oss och besiktnings ansvarig (Polisen) så har vi tills besiktning utförts skjutförbud på våra banor.

Säkerhets besiktning ska ske var 5:år och skulle ha gjorts under föregående år, vi har blivit lovade att vi ska prioriteras och att besiktning kommer utföras så snart tjälen gått ur skjutvallen.

Hemsidan

Välkommen till Karlskoga Jaktskytteklubbs hemsida.

Främsta syfte med denna hemsida är att ersätta det program som tidigare år har skickats ut till alla medlemmar så största fokus kommer vara skjutprogrammet och det finner du i kalendern. det ska också vara lättare för icke medlemmar att hitta information om våra skjuttider och övrig kontaktinformaton