Karlskoga Jaktskytteklubb

En lokalavdelning i Jägarnas Riksförbund

Björnpasset den 13/8 2022 Kl. 13:00

Björnpasset

Övningsskjutningen utförs med klass 1 vapen. Skjutprov mot stillastående
björnfigurer.

Sidofigur 80 m.
• 4 skott inom 40 sek
• Krav – 4 träff inom träffområdet
• Serien skall genomföras med stöd, dock ej liggande eller från skjutbänk

Sidofigur 40 m.
• 4 skott inom 40 sek
• Krav – 4 träff inom träffområdet
• Serien får genomföras med stöd, dock ej liggande eller från skjutbänk

Frontfigur/Sidofigur 20 m. Avstånd mellan tavlorna 5m.
• 3 skott inom 10 sek. Två första på sidofigur, tredje skottet på frontfigur.
• Krav – samtliga skott inom träffområdet
• Fristående skytte, skjutkäpp får användas

Välkomna

Besiktning Älgbana klar

Vi har idag fått bekräftat att vår Älgbana nu är godkänd för skytte, detta innebär att det skjutförbud som rått på Älgbanan hävs omgående och att vi kommer återuppta övningskyttet på älg så snart som möjligt, var vänlig se under kalendern för aktuell status.

Den som har behov att skjuta in sitt vapen kan nu göra det från och med idag inom tillåtna skjuttider.

Representant till älgförvaltningsgrupp

Uppdatering

Vi har fått en ny representant för Jägarnas riksförbund i Älgförvaltningsgruppen för Område ”Örebro Läns västra”
Bengt Rönnqvist ingår nu förvaltningsgruppen i ett förordnade från länstyrelsen som normalt löper på 3 år.

Älgförvaltningsområdet jobbar framför allt med samråd, samordning och rådgivning, bland annat mot älgskötselområden och licensområden inom älgförvaltningsområdet, samt mot länsstyrelsen. Det är också älgförvaltningsområdet som tar fram en förvaltningsplan för hela förvaltningsområdet (som fastställs av länsstyrelsen), ansvarar för och analyserar inventeringar, gör uppföljningar samt föreslår arealgränser för licensområden.

Hemsidan

Välkommen till Karlskoga Jaktskytteklubbs hemsida.

Främsta syfte med denna hemsida är att ersätta det program som tidigare år har skickats ut till alla medlemmar så största fokus kommer vara skjutprogrammet och det finner du i kalendern. det ska också vara lättare för icke medlemmar att hitta information om våra skjuttider och övrig kontaktinformaton