Teoretiska och praktiska prov

Vår Jägarexamensverksamhet omfattar teoretiska prov och praktiska prov för samtliga delmoment samt att vi  ibland driver vi kurser tillsammans med Vuxenskolan i Karlskoga

Teoretiska prov är möjliga att avlägga under hela året med undantag av Juni/Juli/Augusti

Praktiska prov hanterar vi endast under April - Juni

     Ange vilka prov du vill utföra (obligatorisk)