Säkervapenhantering+Precition+Älg Grupp 1 09:00-12:00
Säkervapenhantering+Precition+Älg Grupp 2 13:00-16:00
Säkervapenhantering+Precition+Älg Grupp 3 17:00-20:00