Karlskoga Jaktskytteklubb

En lokalavdelning i Jägarnas Riksförbund

Kategori: Skytteverksamhet

KM-Älg 24/8

Påminnelse om att vi kör klubbmästerskap i älgskytte den 24/8
Tid för anmälan till start är 09:00 – 11:00

Björnpasset den 17/8 Kl. 13:00

Björnpasset

Övningsskjutningen utförs med klass 1 vapen. Skjutprov mot stillastående
björnfigurer.

Sidofigur 80 m.
• 4 skott inom 40 sek
• Krav – 4 träff inom träffområdet
• Serien skall genomföras med stöd, dock ej liggande eller från skjutbänk

Sidofigur 40 m.
• 4 skott inom 40 sek
• Krav – 4 träff inom träffområdet
• Serien får genomföras med stöd, dock ej liggande eller från skjutbänk

Frontfigur/Sidofigur 20 m. Avstånd mellan tavlorna 5m.
• 3 skott inom 10 sek. Två första på sidofigur, tredje skottet på frontfigur.
• Krav – samtliga skott inom träffområdet
• Fristående skytte, skjutkäpp får användas

Välkomna

Besiktning Älgbana klar

Vi har idag fått bekräftat att vår Älgbana nu är godkänd för skytte, detta innebär att det skjutförbud som rått på Älgbanan hävs omgående och att vi kommer återuppta övningskyttet på älg så snart som möjligt, var vänlig se under kalendern för aktuell status.

Den som har behov att skjuta in sitt vapen kan nu göra det från och med idag inom tillåtna skjuttider.

Besiktning Älgbana genomförd

Tisdagen den 30/7 genomförde Polisen en besiktning av älgbanan.
Resultatet var ganska bra med tanke på de brister som påtalades vid preliminär besiktningen för någon månad sedan.

Tyvärr återstår lite arbete.
1. Hela bakre skjutvallen måste breddas 3 meter på vardera sida (vi håller på att ordna med mera sand för detta)
2. Vallen höjdes rejält under sommarens arbete men det saknas ändå 1 meter för att uppnå fullgott skytt enligt nya normer (här finns flera alternativ, ett kan vara att sätta ett staket högst uppe på vallen som då skulle klara gränsen)
3. Instruktions skylt följer ej standard enligt SäkB (detta är enkelt åtgärdat)

Sen var det mycket annat som var bra men summerat så¨är det fortsatt skjutförbud på älgbanan , vi behöver dock inte genomföra ny besiktning utan bara dokumentera åtgärder och skicka in tillsammans med foton som styrker att vi åtgärdat felen så ska vi få vårt godkännande.

Arbetet på älgbanan fortgår

Mycket arbete har utförts under maj och juni och vi kommer framåt, men finns en del kvar till besiktningen den 30/7

Senaste aktiviteter har varit röjning av väg och nu så påbörjades transporten av sand till bakre skjutvallen.
Ca 15 fulla last tippade uppe på vallen, en bra mängd som nu ska spridas ut. (med grävmaskin).

Det finns också lite mindre projekt som ska göras och all hjälp är välkommen.
Det kan vara allt från, lite mindre byggnation, gräsklippning, rensning av främre vallen etc.
Om det ska finnas en skjutbana även i framtiden så måste fler tänka på att det är bara oss själva som det beror på.
Alla behöver hjälpa till och kan säkert göra något, det är ju ingen som har ”mer” tid än andra så hör gärna av er om ni kan offra nån timme.

Några bilder från gårdagen:

Premiär på Lerduvebana

I måndags (den 27/5) var det premiärskytte på lerduvebanan (skeet) och det var full aktivitet från start och ca 8 skyttar som gjorde sitt bästa, många bommar kunde dock noteras men en glad stämning och riktigt trevlig skyttekväll.

Lerduvebanan besiktigad och godkänd

Lerduvebanan
Idag den 23/5 så hade vi Polisen på besök för besiktning av lerduvebanan, detta skulle ha varit gjort redan förra året och har föranlett det skjutförbud vi haft på banan och tidigare skrivit om.
Efter dagens besiktning som gick väldigt bra har vi nu banan godkänd utan någon anmärkning.
Godkännandet gäller 5 år framåt innan det är dax för nästa besiktning.

Detta innebär att övningsskjutning startar på måndag enligt skjutprogram, vi kommer också att lägga till några extra skjuttillfällen innan hösten. För de som väntar på att få avlägga praktiska prov ”hagelprov” för Jägarexamen och har anmält sig kommer vi de närmaste dagarna planera in tillfällen och lämna besked.

Älgbanan
För älgbanan som ej besiktigades idag, fick vi ändå en liten genomgång av vad som förväntas, här har vi fortsatt arbete att utföra och fortsatt skjutförbud gäller tillsvidare.

Arbete inför besiktning pågår

Vi kämpar på med att färdigställa banorna för besiktning av Polismyndigheten.
Det som har högsta prio just nu är att färdigställa skyltningen av riskområde, här behöver vi hjälp då det är tidsödande och svårt att vara få när man ska ut med stolpar, kan du hjälpa till den närmsta veckan så vore det jättebra.
Det kommer pågå arbete lite sporadiskt under veckan men fredagen den 17 Maj kl 15:00 gör vi ett samlat grepp för att försöka färdig ställa skyltningen av lerduvebanan

Tillfälligt skjutförbud på banor

På grund av en kommunikationsmiss mellan oss och besiktnings ansvarig (Polisen) så har vi tills besiktning utförts skjutförbud på våra banor.

Säkerhets besiktning ska ske var 5:år och skulle ha gjorts under föregående år, vi har blivit lovade att vi ska prioriteras och att besiktning kommer utföras så snart tjälen gått ur skjutvallen.