KM i Lerduva skjuts den 13/6 , Skjutningen börjar kl 17:30