Karlskoga Jaktskytteklubb

En lokalavdelning i Jägarnas Riksförbund

Månad: juli 2019

Arbetet på älgbanan fortgår

Mycket arbete har utförts under maj och juni och vi kommer framåt, men finns en del kvar till besiktningen den 30/7

Senaste aktiviteter har varit röjning av väg och nu så påbörjades transporten av sand till bakre skjutvallen.
Ca 15 fulla last tippade uppe på vallen, en bra mängd som nu ska spridas ut. (med grävmaskin).

Det finns också lite mindre projekt som ska göras och all hjälp är välkommen.
Det kan vara allt från, lite mindre byggnation, gräsklippning, rensning av främre vallen etc.
Om det ska finnas en skjutbana även i framtiden så måste fler tänka på att det är bara oss själva som det beror på.
Alla behöver hjälpa till och kan säkert göra något, det är ju ingen som har ”mer” tid än andra så hör gärna av er om ni kan offra nån timme.

Några bilder från gårdagen:

Representant till älgförvaltningsgrupp

Uppdatering

Vi har fått en ny representant för Jägarnas riksförbund i Älgförvaltningsgruppen för Område ”Örebro Läns västra”
Bengt Rönnqvist ingår nu förvaltningsgruppen i ett förordnade från länstyrelsen som normalt löper på 3 år.

Älgförvaltningsområdet jobbar framför allt med samråd, samordning och rådgivning, bland annat mot älgskötselområden och licensområden inom älgförvaltningsområdet, samt mot länsstyrelsen. Det är också älgförvaltningsområdet som tar fram en förvaltningsplan för hela förvaltningsområdet (som fastställs av länsstyrelsen), ansvarar för och analyserar inventeringar, gör uppföljningar samt föreslår arealgränser för licensområden.