Uppdatering

Vi har fått en ny representant för Jägarnas riksförbund i Älgförvaltningsgruppen för Område ”Örebro Läns västra”
Bengt Rönnqvist ingår nu förvaltningsgruppen i ett förordnade från länstyrelsen som normalt löper på 3 år.

Älgförvaltningsområdet jobbar framför allt med samråd, samordning och rådgivning, bland annat mot älgskötselområden och licensområden inom älgförvaltningsområdet, samt mot länsstyrelsen. Det är också älgförvaltningsområdet som tar fram en förvaltningsplan för hela förvaltningsområdet (som fastställs av länsstyrelsen), ansvarar för och analyserar inventeringar, gör uppföljningar samt föreslår arealgränser för licensområden.