Karlskoga Jaktskytteklubb

En lokalavdelning i Jägarnas Riksförbund

Välkommen till
Karlskoga jaktskytteklubb

En lokalavdelning i Jägarnas Riksförbund

Karlskoga Jaktskytteklubb

Välkommen till Karlskoga Jaktskytteklubb, en lokalavdelning i Jägarnas Riksförbund.

Klubben bedriver skytteverksamhet vid de egna skjutbanorna som också är godkända som provbanor för jägarexamen. Klubben har för närvarande tre verksamma provledare som examinerar elever.
Som medlem i Jägarnas Riksförbund Karlskoga kan du utnyttja klubben skjutbanor. För att dessutom ha reducerade priser vid uttnyttjande av anläggningen, så tar klubben ut en årsavgift på 100 kr.

Du kan också bli medlem i klubben utan att vara medlem i Jägarnas Riksförbund. Årsavgift för stödjande medlem, som bara berör skjutbaneverksamheten, ej delar i viltvårdavdelningens arbete är 200 kr/år. Man har samma reducering på avgifter vid utnyttjande av anläggningarna. För att lösa medlemskap endast i klubben så betalar man in avgiften till postgirot 64 69 55-5. Ange: namn, adress och vilket år du betalar för.

Skjutbana älg

Övningskytte på löpande älg - 80 meter

Skjutbana lerduvor

Öva upp ditt hagelskytte på klubbens skeetbana 

Jägarexamen

Vi ger under året flera möjligheter till avläggande av praktiska prov och teoretiska prov.