Styrelsen

Ordförande: ( Tillförordnad ) Kjell Ohlsson Tel. 070 – 477 62 00
Sekreterare: Stellan Högberg Tel. 72 58 48
Kassör: Tommy Lindholm Tel. 342 43
Ledamot: Leena Albedin Tel. 070-787 85 97
Ledamot: Vakant
Ledamot: Ulf Janzon Tel. 070-661 59 31
Ledamot: Vakant
Vice kassör: Valter Jehrn Tel. 547 50
Styrelsesuppleant: Vakant
Styrelsesuppleant: Sven Lindén Tel. 335 66
Styrelsesuppleant: Sven-Erik Stenberg Tel. 532 31
Styrelsesuppleant: Göran Persson Tel. 073-044 82 89
Styrelsesuppleant: Henrietta Hagman Tel. 070-710 87 23

 

Revisorer

Revisor: Anders Wincrantz Tel. 073 – 668 21 93
Revisor: Ulf Rådesjö Tel. 070 – 538 25 17