Bakgrund

I Karlskoga bildades 1941 en förening på Rävåsområdet som låg som grund för Karlskoga Villaägareförening. På 60-talet gick två föreningar samman och bildade Karlskoga-Degerfors Villaägareförening (KDV).

KDVs uppgift och mål

Karlskoga-Degerfors Villaägareförening (KDV) är en partipolitiskt neutral förening för dig som äger småhus, fritidshus eller bostadsrätt.

Vi är för våra medlemmar en viktig samtalspartner med kommunen, myndigheter och företag.
Förmedlar teknisk och juridisk expertis.
Arbetar för att uppnå en personlig service på det lokala planet.
Arrangerar möten kring aktuella frågor.
Lånar gratis ut släpkärror (5ggr/år)
Lånar ut fuktmätare, märkutrustning mot stöld, luftreningsapparat som tar bort dålig lukt och lätt mögel på vind, i källare och garage.
Medverkar till grannsamverkan.
Arbetar fram och erbjuder attraktiva rabatter på såväl lokal – som riksnivå (lokala företag, energi, försäkringar, telefoni och bredband)