Fuktmätare: Gratis utlåning av fuktmätare för att kontrollera om eventuella fuktproblem existerar.

Märkutrustning: För att förebygga stöld har vi märkutrustning för att märka egendom på olika sätt att låna ut kostnadsfritt till våra medlemmar.

Luftrenare: Vår luftrenare med ozon tar på kort tid bort dålig, instängd eller obehaglig lukt och skapar ett hälsosammare inomhusklimat.

Juridisk eller teknisk rådgivning: Om du har några problem eller vill fråga något angående ditt hem för du som medlem fram det till Victor som i sin tur tar kontakt med styrelsen. Medlemsarbetet bedrivs genom att styrelsen träffas en gång per månad. Här tas aktuella frågor och problem upp från våra enskilda medlemmar och sedan tas en första kontakt med medlemmen och det fastställs vad problemet gäller. Om det skulle vara ett tekniskt problem tar vi kontakt med vår tekniske sakkunnige om detta. Eller om det gäller ett juridiskt problem rådfrågar vi vår juridiska rådgivare, alternativt hänvisar vi direkt till vår jurist. I andra frågor är vi många gånger en förmedlande länk mellan medlem och motsatt part.