Årsmötet den 21 februari:

Årsmötet hölls som vanligt i Karlskoga Folkhögskolas aula.
Det var 27 personer närvarande på mötet.
Årsmötesdeltagarna godkände kallelsen till årsmötet.

Föreningens tillförordnade ordförande Kjell Ohlsson började med att berätta lite om föreningens historia.

Då den viktigaste punkten på dagordningen var om föreningen skulle läggas ner eller kunna
fortsätta drivas med en ny styrelse så ställdes frågan till de närvarande om någon kunde tänka sig att bli ordförande.
En medlem reste sig och erbjöd sig att axla rollen som ordförande om det fanns fler medlemmar som kunde tänka sig att
ingå i en ny styrelse. Tyvärr så fanns det inte tillräckligt många intresserade för att bilda en ny styrelse.

Detta var det andra årsmötesbeslutet om nedläggning av KDV som beslutades (det första togs i september 2021).

Föreningens verksamhet beräknas fortsätta fram till månadsskiftet maj / juni 2022

Utlåningen av släpkärrorna upphör 14 / 4 – 2022.

Den nuvarande Interimsstyrelsen fick i uppdrag att sköta ”nedläggningen” med allt vad det innebär.