ÅRSMÖTET 2021!!


KDV´s årsmöte för 2021 hölls som vanligt på Karlskoga Folkhögskola.

När: måndag den 27 september klockan 18:30

Vi har haft årsmöte måndagen den 27 / 9  och där beslutades det att lägga ner föreningen.
Vi beslutade vidare att fortsätta med föreningen så länge som vi har pengar kvar, vilket i dagsläget
ser ut att räcka fram till semestern 2022.

Beslut togs vidare att inte ta ut någon medlemsavgift för 2022, utan medlemskapet fortgår så länge föreningen finns kvar.

Det kommer inte heller något rabatthäfte för 2022.

Vi kommer att ha ett sista årsmöte i slutet av februari 2022 där det slutgiltiga beslutet tas angående den planerade nedläggningen,
vi har nu en interimsstyrelse som kommer att finnas kvar till slutet.

Har DU / NI synpunkter, andra idéer för föreningens fortlevnad så hör gärna av er så snart som möjligt med dem till Victor på kansliet,
helst via e-post: info@kdv.se

TEL: 0586 – 552 23            E-POST: info@kdv.se


Med vänliga hälsningar

/Interimsstyrelsen för KDV

&

kanslisten