KDV

En till Möckelnföreningarna webbplats

Välkommen till KDV

Karlskoga-Degerfors Villaägareförening

Nytt från oss

Kansliet stängt!

Torsdagen 31/3 & fredag 1/4 kommer kansliet att vara stängt!

Vi återkommer med mer information angående våra öppettider!

Vår kanslist Victor avslutar sin tjänst hos oss torsdagen 31 /3, och börjar
sitt nya arbete som kanslist hos Rävåsens IK på fredag den 1 / 4.

VI från KDV önskar Victor LYCKA TILL på sin nya tjänst.

Förening läggs ned.

Årsmötet den 21 februari:

Årsmötet hölls som vanligt i Karlskoga Folkhögskolas aula.
Det var 27 personer närvarande på mötet.
Årsmötesdeltagarna godkände kallelsen till årsmötet.

Föreningens tillförordnade ordförande Kjell Ohlsson började med att berätta lite om föreningens historia.

Då den viktigaste punkten på dagordningen var om föreningen skulle läggas ner eller kunna
fortsätta drivas med en ny styrelse så ställdes frågan till de närvarande om någon kunde tänka sig att bli ordförande.
En medlem reste sig och erbjöd sig att axla rollen som ordförande om det fanns fler medlemmar som kunde tänka sig att
ingå i en ny styrelse. Tyvärr så fanns det inte tillräckligt många intresserade för att bilda en ny styrelse.

Detta var det andra årsmötesbeslutet om nedläggning av KDV som beslutades (det första togs i september 2021).

Föreningens verksamhet beräknas fortsätta fram till månadsskiftet maj / juni 2022

Utlåningen av släpkärrorna upphör 14 / 4 – 2022.

Den nuvarande Interimsstyrelsen fick i uppdrag att sköta ”nedläggningen” med allt vad det innebär.

Årsmöte 2022!

Karlskoga -Degerfors Villaägares Årsmöte 2022

Var: Karlskoga Folkhögskola

När: måndag den 21 februari klockan 18:00

På detta årsmöte skall ett andra årsmötesbeslut tas om nedläggningen av föreningen,

alternativt en ny styrelse med ny ordförande väljas.

Stadgarna kräver två (2) årsmötesbeslut för nedläggning, och detta är det andra.

Genom detta årsmöte i februari 2022, avser vi att upphöra med KDV under 2022,
OM inte en ny styrelse med ordförande väljs på detta möte.

Anmälan till årsmötet den 21 / 2 ska vara gjord senast 14 / 2 !!!

Vid telefon anmälan ring: 0586 – 552 23 mellan 09.00 – 13.00

anmälan kan också göras via e-post: info@kdv.se

VID ANMÄLAN: ANGE NAMN MEDLEMSNUMMER & ANTAL PERSONER.

Årsmötet kommer följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer & restriktioner.

VÄLKOMNA

INTERIMSSTYRELSEN