Karlskoga Bofors Motorbåtsklubb

Karlskoga Bofors Motorbåtsklubb är belägen i Björkbornshamnen i Karlskoga

Nyheter & Evenemang

Klubbholmen – Städdag 2021

Vi kör den årliga städ och fixar dagen den 19 Juni

En trevlig aktivitet där du kan passa på att gör din arbetsplikt och träffa andra medlemmar.

Någon lättare förtäring kommer att ordnas av Holmenmästaren och han ordnar även transport från besöksbryggan om man inte har igång på sin egen båt.

Klubbholmen – Storstugan

Nu öppnar vi storstugan på klubbholmen men med följande restriktioner.

  • Från nu och fram till 1 juli så kan stugan användas med max 8 personer i stugan samtidigt. Vänligen respektera detta.
  • Fortsätt att hålla avstånd enligt folkhälsovårdsmyndighets rekommendationer.
  • Från 1 Juli och framåt så kommer vi ej ha några restriktioner kvar med max antal personer, med nuvarande känd information och utveckling av Corona pandemin.

Medlemmar i KBMK

Året 2020 har passerat med alla de utmaningar det har fört med sig. För KBMKs del och för alla oss som älskar att vara på sjön blev det ett annorlunda år där vi försökt att anpassa verksamheten efter de förutsättningar pandemin fört med sig, bl.a. genom inställda sammankomster och begränsat tillträde till våra gemensamma utrymmen, både i hamnen och på klubbholmen.
Samtidigt så har fler än någonsin tidigare anslutit till vår förening och upptäckt båtlivet och det fantastiska sjösystem Bergslagskanalen är, vilket naturligtvis är fantastiskt kul men det kan också skapa utmaningar då fler ska dela på samma yta och erfarenheten av sjöliv kanske inte finns hos alla från början? Tänk på att visa hänsyn och respektera för varandra på sjön, och fråga gärna någon med erfarenhet om det är något du undrar över.

Vi har också sett under ett antal år hur båtlivet har förändrats, fler vill ha mindre båtar för dagsturer istället för bobåtar, vilket vi då som förening måste anpassa oss till och något som har legat som grund för vårt strategiska arbete de senaste åren, då vi vill öka tillgängligheten för dessa, både i hamnen och på holmen.
Vi har även de senaste åren jobbat med ekonomin så att vi ska kunna driva åtgärder framåt utan att vända på varje krona, och vi kan nu konstatera att vi har en stabil ekonomi och kassa vilket låter oss göra detta.

Några av de saker som vi jobbar på är:
• Utbyggnad av hamnen, främst för mindre båtar
• Nya bryggor till holmen, med inriktning på att det ska bli lättare för mindre båtar att lägga till
• Bredband till hamnen
• El på bryggorna

Även möjligheten att dra in avlopp till hamnen samt att ev. byta ut traktorn i framtiden finns på agendan men i ett längre perspektiv.
Om ni som medlemmar har idéer eller önskemål är ni välkomna att kontakta respektive mästare eller styrelseledamot beroende på vilket område det gäller.

Pga. Pandemin så såg vi svårigheten med att hålla års och vårmöte och efter ha stött o blött några alternativ beslöts det i samråd med SBU och valberedningen, att vi för verksamhetsåret 2021 ställer in dessa och att styrelsen sitter kvar som en interimsstyrelse även 2021. Valen som skulle gjorts i höstas görs alltså nästa höst istället.
För tillfället har vi en vakans i styrelsen (klubbmästare) och då det verkar svårt att få någon till den posten kommer vi till nästa år föreslå att befattningen görs om till ledamot, och om du är intresserad av eller känner någon annan som vore lämplig för styrelsearbetet kontakta gärna valberedningen eller styrelsen.
Slutligen ser vi fram emot en härlig sommar och hoppas att vi kan återgå till normal verksamhet igen. I vilket fall som helst ses vi på sjön, och vi vill vi betona vattnets betydelse för sjöfarten

Styrelsen genom ordförande Torgny Bergström

Årsmötet framflyttat

På grund av rådande omständigheter gällande Covid19 är det för närvarande inte möjligt att genomföra årsmötet som var planerat till den torsdag 19/11.

Sittande ledamöter fortsätter styrelsearbetet tills vidare.

 

Ordf: Torgny Bergström

 

Medlemmar i KBMK!

Vi får till styrelsen många påringningar och klagomål på att hastighetsbegränsningen i Timsälven inte hålls. Tänk på att människor som bor efter älven kan bada och ha sina båtar förtöjda i strandkanten, och tänk på vad konsekvensen kan bli om man kör på någon eller skadar någons egendom!

Generell hastighets gräns i Timsälven är 6 knop, och förbi Timsbron och vattenintaget är hastighetsgränsen sänkt till 3 knop. I sjökortet finns alla områden där hastighetsbegränsning råder i Bergslagskanalen.

 

Ett ledord på sjön är att man visar hänsyn till andra, så låt oss ta med det när vi njuter av båtlivet så att alla runt sjösystemet får en fin sommar.

 

Med vänlig hälsning

Styrelsen KBMK

Covid 19

HAMNEN

Under det läge vi befinner oss i gällande smittspridning av covid 19 har handsprit och decinfektionsmedel placerats på toaletten samt hamnkontoret, och alla brukare av faciliteterna uppmanas att använda detta innan och efter besök på dessa platser.
Låt sunt förnuft råda i kontakter med andra under arbete och besök i hamnen

HOLMEN

Under gällande förutsättningar har styrelsen beslutat att klubbstugan på Holmen tills vidare hålls stängd.
Sanitetshuset hålls öppet, men alla medlemmar uppmanas till att använda sunt förnuft efter omständigheterna gällande smittspridning i nyttjandet av dessa.
KBMK tillhanda håller handsprit och decinfektionsmedel att använda före och efter besök på toaletterna

 

Styrelsen KBMK

Arbetsplikt Björkbornshamnen vår och höst 2020

En förändring i år är att de tidigare 2 st fasta arbetsdagarna slopas och ni kan nu  själva dagar för vilket uppdrag du vill jobba med.

Kontakta ansvarig för uppdraget

1.Hamnkontoret (Boo Andersson tfn 070-669 04 52)
a. Nya fotplåtar och hängrännor
b. Målning hamnkontoret och Kiosken
c. Justering pallning hamnkontoret
d. Byte låscylinder, (hamnmästaren)

2.Kranen (Roland Arkelius tfn 070-662 70 69)
a. Översyn elkablar
b. Tryckluftsanslutningar utsida kranbod

3.Vagnen (Joakim Eriksson tfn 070-911 95 06)
a. Trädäck
b. Byta låscylinder (hamnmästaren)
c. Nytt golv invändigt
d. Ny ruta plexi eller glas
e. Möbler

4.Vagnplatser (Roland Arkelius tfn 070-662 70 69)
a. Fortsättning el-dragning till vagnplatser

5.Grinden (Torbjörn Hammarbäck (tfn 070-639 15 13)
a. Gångjärn

6.Yttre staket (Jan Jern tfn 073-705 74 62
a. Generell översyn, laga förbättra

7.Bryggor och bommar (Tomas Spennare 070-775 43 11
a. Olja in brygg plank
b. Byta ut band på plasttunnor
c. Tillgänglighet till spångarna vid båtrampen (plank)

8.Traktor (Anders Karlsson)
a. Service (Bitr. hamnmästare)

9.Gräsklipparskjul (Dan Eriksson)
a. Dörr

10.Tippkärra
a. Reparation sidolemmar och flak

Mörkare tider

Nu börjar det bli mörkare ute och kring denna tid på året så har det hänt att vi haft oönskade besök i hamnen.

Det är därför en fördel om man vill sova över i hamnen eller på annat sätt ha en extra koll på vårt område.

Vi har inte direkt fått in några rapporter om att någon haft några problem i år  eller blivit av med något men skulle så vara fallet vill vi att man anmäler det till Styrelsen

Ordf

Torgny Bergström