Styrelse 
Ordförande Torgny Bergström 070-656 56 60
Sekreterare Jimmy Hanberg 070-839 43 73
Kassör Birgit Karlsson 073-508 68 26
Hamnmästare Dan Ericsson 070-598 99 95
Stugmästare Christer Eriksson 070-657 94 03
Klubbmästare Vakant
Farledsmästare Thomas Spennare 070-775 43 11
Ledamot Michael Eriksson 070-924 71 65
Ledamot Jan Jern 073-705 74 62
Arbetsgrupp för Björkbornshamnen
Hamnmästare Dan Ericsson 070-598 99 95
Bitr Hamnmästare Anders Karlsson 073-692 71 13
Thomas Spennare 070-775 43 11
Torbjörn Hammarbäck 070-639 15 13
Jan Jern 073-705 74 62
Boo Andersson 070-669 04 52
Calle Leijer 070-553 13 37
Joakim Ericsson 070-911 95 06
Arbetsgrupp för farled
Farledsmästare Thomas Spennare 070-775 43 11
Jan Jern 073-705 74 62
Lars-Ivar Westgård 070-570 50 21
Lars-Gunnar Persson 070-561 99 30
Niklas Nilsson 076-162 97 21
Arbetsgrupp för klubbstugan 
Stugmästare Christer Eriksson 070-657 94 03
Peter Gustavsson 070-420 81 94
Urban Karlsson 070-522 86 69
Peter Alm 070-393 34 01
Lasse Melander 070-421 68 82
Stefan Ericsson 070-836 61 62
Arbetsgrupp för fester m.m
Klubbmästare Vakant
Båtbesiktning Lars-Gunnar Persson 070-561 99 30
Miljöombud Sören Josefsson 073-821 55 40