Tider för Jouren är Kl 17:30- 20:00

V20
Dan Ericsson 070-598 99 95
Anders Carlsson 073-692 71 13

V21
Torbjörn Hammarbäck 070-639 15 13
Thomas Spennare 070-775 43 11

V22
Jan Jern 073-705 74 62
Boo Andersson 070-669 04 52

V24
Calle Leijder 070-553 13 37
Joakim Eriksson 070-911 95 06

Se anslag i hamnen för mera information och bokning, Lista ska fyllas i minst 24 timmar före lyft.