Vårmötet är inställt påga av Corona virus och smittorisken ett möte skulle innebära