Karlskoga Bofors Motorbåtsklubb

Karlskoga Bofors Motorbåtsklubb är belägen i Björkbornshamnen i Karlskoga

Kategori: Infomation

Lite påminnelser till alla medlemmar

Svetsning i hamnen

Svetsarbeten (eller andra heta arbeten) får ej ske utan tillstånd av hamnmästare eller någon i hamngruppen. Tyvärr har vi haft en incident på senare tid och måste därför påminna om detta, det finns många skäl för denna regel, dels hamnens egen brandsäkerhet men också att våra industrigrannar har väldigt känsliga detektorer som då kan utlösa både brandlarm samt sprinklersystem, här löper vi stor risk att bli belastade för kostnader tex för sanering, produktionsbortfall mm.

 

Nycklar till hamnen

Alla nycklar som kvitteras ut är personliga och får inte lånas ut till någon annan, tyvärr har det framkommit att så skett, detta är inte ok, den enkla lösningen är att den medlem som behöver nyckel kan själv kvittera ut en nyckel om den saknar sådan, icke medlemmar ska inte ha tillgång till hamnen annat än i sällskap med en medlem.

Bryggan

Lite bilder från brygg projektet

 

Nya bryggor till Holmen

Nya bryggor till Klubbholmen levereras v14 15.

Sjösättning I Björkborn med kranbil , där de därefter dras på plats
med båtar.
Bryggan kommer läggas på spetsen av piren, efterprojekt kommer bli att dra fram el och vatten till bryggan.Kraftigt ökad elförbrukning

Vi har haft en elförbrukning på 3728 kw i December till en kostnad av 9497 kr, att jämföra med 1549 kw i December tidigare år.
Elförbrukningen under vintertid borde vara låg, vi ber alla att kontrollera om man har ”glömt”  något på.

Troligen får vi även göra någon mätning för att se var belastningen sker för att förbrukningen är onormalt hög som det är nu.

 

 

Göta Kanal Erbjudande

Båtförbundens samarbetsgrupp med Göta Kanal har avtalat om ett erbjudande för era medlemmar.
Avtalet gäller klubbmedlemmar anslutna till Skaraborgs Båtförbund, Värmlands Båtförbund, Vänern
Väst Dalslandkanals Båtförbund samt Östergötlands Båtförbund.
Era medlemmar erbjuds 25% på högsäsongsbiljett, Gäller både delsträcka eller hela Göta Kanal.
Förutom detta erbjuds rabatt på marina produkter (se nedan)
Beställda skickas hem till beställaren fraktfritt inom en vecka efter bokning (enbart till adresser inom
Sverige.
Detta erbjudande är exklusivt för era klubbmedlemmar och gäller för bokning mellan den 1
December till 12 December
Rabattkod: Vänern22 ( måste användas)
Erbjudandet kan inte kombineras med rabatter i vår kundklubb Slusstrappan. Biljetten är fullt
avbokningsbar så länge man inte checkat in på Göta kanal. Avbokningsavgift 300:-.
Boka din resa här: https://bokning.gotakanal.se/#/
Mer information om resa på Göta kanal: https://www.gotakanal.se/sv/fritidsbat/
Film så här slussar du: https://www.youtube.com/watch?v=uqr4qb9rokw&t=1s
Kundtjänst Göta kanal, 0141-20 20 50

Läs hela erbjudandet här : 2592_Gota kanal

Medlemmar i KBMK

Året 2020 har passerat med alla de utmaningar det har fört med sig. För KBMKs del och för alla oss som älskar att vara på sjön blev det ett annorlunda år där vi försökt att anpassa verksamheten efter de förutsättningar pandemin fört med sig, bl.a. genom inställda sammankomster och begränsat tillträde till våra gemensamma utrymmen, både i hamnen och på klubbholmen.
Samtidigt så har fler än någonsin tidigare anslutit till vår förening och upptäckt båtlivet och det fantastiska sjösystem Bergslagskanalen är, vilket naturligtvis är fantastiskt kul men det kan också skapa utmaningar då fler ska dela på samma yta och erfarenheten av sjöliv kanske inte finns hos alla från början? Tänk på att visa hänsyn och respektera för varandra på sjön, och fråga gärna någon med erfarenhet om det är något du undrar över.

Vi har också sett under ett antal år hur båtlivet har förändrats, fler vill ha mindre båtar för dagsturer istället för bobåtar, vilket vi då som förening måste anpassa oss till och något som har legat som grund för vårt strategiska arbete de senaste åren, då vi vill öka tillgängligheten för dessa, både i hamnen och på holmen.
Vi har även de senaste åren jobbat med ekonomin så att vi ska kunna driva åtgärder framåt utan att vända på varje krona, och vi kan nu konstatera att vi har en stabil ekonomi och kassa vilket låter oss göra detta.

Några av de saker som vi jobbar på är:
• Utbyggnad av hamnen, främst för mindre båtar
• Nya bryggor till holmen, med inriktning på att det ska bli lättare för mindre båtar att lägga till
• Bredband till hamnen
• El på bryggorna

Även möjligheten att dra in avlopp till hamnen samt att ev. byta ut traktorn i framtiden finns på agendan men i ett längre perspektiv.
Om ni som medlemmar har idéer eller önskemål är ni välkomna att kontakta respektive mästare eller styrelseledamot beroende på vilket område det gäller.

Pga. Pandemin så såg vi svårigheten med att hålla års och vårmöte och efter ha stött o blött några alternativ beslöts det i samråd med SBU och valberedningen, att vi för verksamhetsåret 2021 ställer in dessa och att styrelsen sitter kvar som en interimsstyrelse även 2021. Valen som skulle gjorts i höstas görs alltså nästa höst istället.
För tillfället har vi en vakans i styrelsen (klubbmästare) och då det verkar svårt att få någon till den posten kommer vi till nästa år föreslå att befattningen görs om till ledamot, och om du är intresserad av eller känner någon annan som vore lämplig för styrelsearbetet kontakta gärna valberedningen eller styrelsen.
Slutligen ser vi fram emot en härlig sommar och hoppas att vi kan återgå till normal verksamhet igen. I vilket fall som helst ses vi på sjön, och vi vill vi betona vattnets betydelse för sjöfarten

Styrelsen genom ordförande Torgny Bergström

Årsmötet framflyttat

På grund av rådande omständigheter gällande Covid19 är det för närvarande inte möjligt att genomföra årsmötet som var planerat till den torsdag 19/11.

Sittande ledamöter fortsätter styrelsearbetet tills vidare.

 

Ordf: Torgny Bergström

 

Medlemmar i KBMK!

Vi får till styrelsen många påringningar och klagomål på att hastighetsbegränsningen i Timsälven inte hålls. Tänk på att människor som bor efter älven kan bada och ha sina båtar förtöjda i strandkanten, och tänk på vad konsekvensen kan bli om man kör på någon eller skadar någons egendom!

Generell hastighets gräns i Timsälven är 6 knop, och förbi Timsbron och vattenintaget är hastighetsgränsen sänkt till 3 knop. I sjökortet finns alla områden där hastighetsbegränsning råder i Bergslagskanalen.

 

Ett ledord på sjön är att man visar hänsyn till andra, så låt oss ta med det när vi njuter av båtlivet så att alla runt sjösystemet får en fin sommar.

 

Med vänlig hälsning

Styrelsen KBMK