Karlskoga Bofors Motorbåtsklubb

Karlskoga Bofors Motorbåtsklubb är belägen i Björkbornshamnen i Karlskoga

Kategori: Holmen

Nya bryggor till Holmen

Nya bryggor till Klubbholmen levereras v14 15.

Sjösättning I Björkborn med kranbil , där de därefter dras på plats
med båtar.
Bryggan kommer läggas på spetsen av piren, efterprojekt kommer bli att dra fram el och vatten till bryggan.ELKORT !

Du som vill använda el till båten på Holmen köper ett elkort av Stugmästaren…

Priset är 250 kr /säsong

eller 40kr / dygn

Kortet förvaras synligt (vindrutan ) på båten