Karlskoga Bofors Motorbåtsklubb

Karlskoga Bofors Motorbåtsklubb är belägen i Björkbornshamnen i Karlskoga

Månad: april 2022

Knappfors sluss

Efter diskussion med Karlskoga kommun så tar KBMK över slussen 2022!

Nya bryggor till Holmen

Nya bryggor till Klubbholmen levereras v14 15.

Sjösättning I Björkborn med kranbil , där de därefter dras på plats
med båtar.
Bryggan kommer läggas på spetsen av piren, efterprojekt kommer bli att dra fram el och vatten till bryggan.