Vi har haft en elförbrukning på 3728 kw i December till en kostnad av 9497 kr, att jämföra med 1549 kw i December tidigare år.
Elförbrukningen under vintertid borde vara låg, vi ber alla att kontrollera om man har ”glömt”  något på.

Troligen får vi även göra någon mätning för att se var belastningen sker för att förbrukningen är onormalt hög som det är nu.