Året 2020 har passerat med alla de utmaningar det har fört med sig. För KBMKs del och för alla oss som älskar att vara på sjön blev det ett annorlunda år där vi försökt att anpassa verksamheten efter de förutsättningar pandemin fört med sig, bl.a. genom inställda sammankomster och begränsat tillträde till våra gemensamma utrymmen, både i hamnen och på klubbholmen.
Samtidigt så har fler än någonsin tidigare anslutit till vår förening och upptäckt båtlivet och det fantastiska sjösystem Bergslagskanalen är, vilket naturligtvis är fantastiskt kul men det kan också skapa utmaningar då fler ska dela på samma yta och erfarenheten av sjöliv kanske inte finns hos alla från början? Tänk på att visa hänsyn och respektera för varandra på sjön, och fråga gärna någon med erfarenhet om det är något du undrar över.

Vi har också sett under ett antal år hur båtlivet har förändrats, fler vill ha mindre båtar för dagsturer istället för bobåtar, vilket vi då som förening måste anpassa oss till och något som har legat som grund för vårt strategiska arbete de senaste åren, då vi vill öka tillgängligheten för dessa, både i hamnen och på holmen.
Vi har även de senaste åren jobbat med ekonomin så att vi ska kunna driva åtgärder framåt utan att vända på varje krona, och vi kan nu konstatera att vi har en stabil ekonomi och kassa vilket låter oss göra detta.

Några av de saker som vi jobbar på är:
• Utbyggnad av hamnen, främst för mindre båtar
• Nya bryggor till holmen, med inriktning på att det ska bli lättare för mindre båtar att lägga till
• Bredband till hamnen
• El på bryggorna

Även möjligheten att dra in avlopp till hamnen samt att ev. byta ut traktorn i framtiden finns på agendan men i ett längre perspektiv.
Om ni som medlemmar har idéer eller önskemål är ni välkomna att kontakta respektive mästare eller styrelseledamot beroende på vilket område det gäller.

Pga. Pandemin så såg vi svårigheten med att hålla års och vårmöte och efter ha stött o blött några alternativ beslöts det i samråd med SBU och valberedningen, att vi för verksamhetsåret 2021 ställer in dessa och att styrelsen sitter kvar som en interimsstyrelse även 2021. Valen som skulle gjorts i höstas görs alltså nästa höst istället.
För tillfället har vi en vakans i styrelsen (klubbmästare) och då det verkar svårt att få någon till den posten kommer vi till nästa år föreslå att befattningen görs om till ledamot, och om du är intresserad av eller känner någon annan som vore lämplig för styrelsearbetet kontakta gärna valberedningen eller styrelsen.
Slutligen ser vi fram emot en härlig sommar och hoppas att vi kan återgå till normal verksamhet igen. I vilket fall som helst ses vi på sjön, och vi vill vi betona vattnets betydelse för sjöfarten

Styrelsen genom ordförande Torgny Bergström